Kobatu s.r.o

Kontakty
KOBATU s.r.o
Pražská 3259
415 01 TEPLICE

provozovna
průmyslový areál
Pražská 2356
415 01 Teplice

kancelář
Pekařská 178/10
415 01 Teplice
kontakty
mobil: 604 870 000
E-mail: info@kobatu.eu

Kde nás najdete
www.kobatu.eu
Odkaz na mapu
Kobatu s.r.o - ilustracni foto

Zhotovení a úpravy výrobní dokumentace

Na základě dlouholetých zkušeností jsme schopni nabídnout zákazníkům vypracování výrobní výkresové dokumentace od návrhu řešení až po konečné zpracování dokumentace a její předání v tištěné nebo elektronické podobě.

Návrhem řešení se rozumí posouzení stávajícího stavu přímo v provozu nebo podle představ zákazníka o konečné výsledku navrhovaných změn a vypracování varianty popř. variant řešení.

Po posouzení konkrétní varianty řešení a jejího odsouhlasení zákazníkem se teprve začne zpracovávat výrobní výkresová dokumentace. V případě složitějších řešení probíhá konzultace řešení se zákazníkem, tak aby výsledek odpovídal jeho představám a zároveň zvolené řešení bylo co možná technicky nejjednodušší.

Zároveň provádíme také zhotovení výrobní výkresové dokumentace stávajícího technického stavu daného zařízení, nebo jeho částí i jednotlivých součástí pro potřebu výroby náhradních dílů nebo náhradního výroby.


Copyright@ 2009 - 2017 KOBATU.EU